shop-triptrus

Museum Kereta Kraton

  • Image courtesy of blogspot.com
  • Image courtesy of blogspot.com
  • Image courtesy of http://i.okezone.tv/photos/2011/10/17/3570/21026_large.jpg
   
Museum Kereta Keraton Yogyakarta terletak di Jl. Rotowijayan. Museum yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini memiliki berbagai kereta kuda yang umurnya mencapai ratusan tahun seperti kereta Kyai Jongwiyat dan kereta Kyai Puspoko Manik. Selain itu, ada pula kereta Mondro Juwolo, kereta kuda yang pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Kereta-kereta koleksi museum ini beberapa masih ada yang digunakan untuk kepentingan upacara-upacara kebesaran keraton.
Berkunjung ke Museum Kereta Keraton, Anda akan disajikan berbagai bentuk kereta kuda kesultanan. Ada tiga jenis kereta keraton yang disimpan di sini. Pertama, kereta atap terbuka dan beroda dua. Kedua, kereta atap terbuka dan beroda empat. Yang terakhir, kereta atap tertutup dan beroda empat.
Pada masa pengaruh Islam di Indonesia telah ada kereta-kereta yang dipesan dari luar negeri. Kereta-kereta yang dipesan ini terutama kereta-kereta kebesaran yang digunakan untuk acara-acara kenegaraan/kerajaan. Di Indonesia khususnya lagi di Jawa kereta-kereta yang berasal dari luar negeri dan juga buatan dalam negeri serta kemudian menjadi milik beberapa kerajaan seperti Kasultanan Cirebon, Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Paku Alaman semuanya terawat dengan cukup baik.
View Larger Map  
Rating

Reviews

Info

No one has reviewed this destination yet. Be the first!.


Info

No upcoming trip to Museum Kereta Kraton at this time

×

...